Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [21 / 26] >

Transakcje zagraniczne

Jak rozliczyć usługę wycinki drzew świadczoną na terytorium innego państwa członkowskiego UE

Problem Jako osoba fizyczna (podatnik VAT) świadczę usługi wycinki drzew z obszarów leśnych dla francuskiego podatnika. Usługa jest wykonywana na terytorium Francji. Możliwa jest także sytuacja, w której usługę tę będę świadczył we Francji – jako podwykonawca – dla polskiej firmy, która będzie miała podpisaną