Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [27 / 27] >

Akcyza

Kolejne zmiany w unijnych zasadach skażania alkoholu

Od 1 sierpnia 2017 r. we wszystkich państwach UE miał być stosowany tylko i wyłącznie nowy „euroskażalnik” alkoholu w celu stosowania zwolnienia akcyzy. Prawodawca unijny postanowił jednak wycofać się z tych zmian i wprowadzić nowe. W efekcie nowy „euroskażalnik” jest stosowany tylko przez 22 państwa członkowskie UE, a nie przez wszystkie, jak było pierwotnie założone. Pozostałe sześć państw postanowiło stosować inne proporcje skażalników wchodzących w skład „euroskażalnika”, a dodatkowo trzy państwa postanowiły pozostawić niektóre metody krajowe. Dokonując zatem od 1...