Biuletyn VAT nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [22 / 22] >

VAT W BRANŻACH

Czy za datę wykonania usługi budowlanej należy przyjąć datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Problem Wykonujemy roboty budowlane związane m.in. z kładzeniem tynków. Fakturzysta wystawił fakturę na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych, w którym był taki zapis: data robót od 3 do 11 lipca 2017 r., data protokołu 1 sierpnia 2017 r. Z faktury wynika: data sprzedaży 11 lipca, a data wystawienia 1 sierpnia. Czy