Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [19 / 26] >

Transakcje krajowe

Czy od sprzedaży działki z wybudowaną linią napowietrzno-kablową należy naliczyć VAT

Problem Zamierzamy sprzedać działkę, na której znajduje się linia napowietrzno-kablowa. Jest to nasz środek trwały wybudowany w 2010 r.; VAT został od niego odliczony. Czy w związku ze sprzedażą działki należy naliczyć VAT czy zastosować zwolnienie od VAT? Rada W przedstawionej sytuacji z punktu widzenia VAT dochodzi do