Biuletyn VAT nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [21 / 22] >

VAT W BRANŻACH

Jak rozliczyć świadczenie przez podwykonawcę robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.

Problem W 2016 r. została zawarta z podwykonawcą umowa o roboty budowlane. Zakończenie robót nastąpi we wrześniu 2017 r. Umowa przewiduje jedną fakturę końcową, jednak na koniec 2016 r. otrzymałam protokół z wykazem wykonanych prac jako roboty w toku. Wykaz był podpisany także przez podwykonawcę. Czy w związku z tym na