Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 27] >

O tym musisz wiedzieć

Kto może złożyć wniosek o zwrot VAT zapłaconego za granicą w 2016 r.

30 września 2017 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach UE od zakupów dokonanych tam w 2016 r. Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej mogą złożyć polscy podatnicy, którzy w okresie, za jaki składają wniosek: ● w kraju, do którego występują o zwrot, nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, ani stałego miejsca zamieszkania, ani zwykłego miejsca pobytu, ● byli podatnikami VAT czynnymi, ● nie...