Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [22 / 27] >

Transakcje branżowe

Czy wynajęcie pracowników na budowę jest objęte procedurą odwrotnego obciążenia

PROBLEM Wynajęliśmy pracowników innej firmie, która wykonuje roboty elektryczne (wewnętrzne) na obcej budowie. Czy obowiązuje tu stawka podstawowa 23%, czy jednak rozlicza się to jako tzw. odwrotne obciążenie? RADA Udostępnianie pracowników budowlanych nie jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Są to bowiem usługi, których nie wskazano w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi te są opodatkowane stawką 23%. UZASADNIENIE Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do...