Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 26] >

O tym musisz wiedzieć

Krótszy termin zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej

Zwroty VAT zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni. Tak zadeklarowało Ministerstwo Finansów w wydanym 16 sierpnia 2016 r. komunikacie. Przepisy ustawy o VAT nie uległy zmianie w tym zakresie. Podatnik, który będzie chciał otrzymać zwrot w krótszym terminie powinien ułatwić organom podatkowym jego weryfikację. W tym celu powinien przesłać ewidencję w formacie JPK_VAT mimo, że nie ma jeszcze takiego obowiązku.