Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [9 / 26] >

Aktualności

Uproszczenie zasad wydawania interpretacji indywidualnych

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej nie musi za każdym razem zwracać się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zapytania podatnika, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciw