Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [10 / 26] >

Aktualności

Oleje roślinne objęte systemem monitorowania przewozu

Od 22 września 2017 r. systemem monitorowania przewozu zostaną objęte nowe towary sklasyfikowane: 1) podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14; 2) pozycjami Nomenklatury Scalonej: a) od 1507 do 1516 i b) 1517, z wyłączeniem margaryny