Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 27] >

O to pytają księgowi

Czy niezapłacone przez konsumenta faktury dają prawo do ulgi na złe długi?

Mamy klienta, który jest konsumentem, czyli osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niezarejestrowaną na potrzeby VAT. Wystawiliśmy mu fakturę za usługę, za którą nie zapłacił. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z ulgi na złe długi? Nie! Z ulgi na złe długi można skorzystać, jeśli spełnione są łącznie dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, nabywca towarów albo usług nie zapłacił za nie. Po drugie, nabywca musi być podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. W przypadku takich podmiotów dopuszcza...