Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 26] >

O to pytają księgowi

Czy niezapłacone przez konsumenta faktury dają prawo do ulgi na złe długi?

Mamy klienta, który jest konsumentem, czyli osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niezarejestrowaną na potrzeby VAT. Wystawiliśmy mu fakturę za usługę, za którą nie zapłacił. Czy w tej sytuacji możemy skorzystać z ulgi na złe długi? Nie! Z ulgi na złe długi można skorzystać, jeśli spełnione są