Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [6 / 26] >

O to pytają księgowi

W jakiej formie sporządza deklaracje VAT-7 podatnik świadczący usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem?

Czy firma budowlana świadcząca usługi objęte odwrotnym obciążeniem może sporządzać papierowe deklaracje na potrzeby VAT? Nie! Przepisy wyraźnie stanowią, że od 1 stycznia 2017 r. są trzy kategorie podatników, którzy mają obowiązek przygotowywać elektroniczne deklaracje na potrzeby VAT. Jedną z grup takich podatników są