Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 27] >

O to pytają księgowi

Czy zaliczka zapłacona przez konsumenta musi być udokumentowana w kasie fiskalnej?

Podatnik wykona usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ma dostać od klienta zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia. Czy musi ją zaewidencjonować na kasie fiskalnej? Tak! Otrzymana przed dokonaniem sprzedaży zaliczka traktowana jako część należności (zapłaty) musi być zaewidencjonowana w kasie fiskalnej, i to z chwilą jej otrzymania. Przy okazji należy pamiętać o dwóch rzeczach: po pierwsze, otrzymaną zaliczkę rejestrujemy jako kwotę brutto. A to oznacza, że VAT wyliczamy z niej metodą "w stu". Po drugie, do zaliczki...