Biuletyn VAT nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 26] >

O to pytają księgowi

Czy zaliczka zapłacona przez konsumenta musi być udokumentowana w kasie fiskalnej?

Podatnik wykona usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ma dostać od klienta zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia. Czy musi ją zaewidencjonować na kasie fiskalnej? Tak! Otrzymana przed dokonaniem sprzedaży zaliczka traktowana jako część należności (zapłaty) musi być