Biuletyn VAT nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [10 / 22] >

TEMAT NA ŻYCZENIE

Różne sposoby finansowania działalności – wpływ na rozliczenie VAT

W toku prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy korzystają z różnych źródeł finansowania. Kapitał własny nie zawsze wystarcza na nowe przedsięwzięcia, co powoduje, że firmy poszukują rozwiązań zmierzających do wykorzystania kapitału zewnętrznego, w tym m.in. w formie pożyczek lub dotacji. Zakupy dokonywane przez przedsiębiorców mogą być także finansowane w systemie ratalnym lub na podstawie umów leasingu finansowego bądź operacyjnego. Takie rozwiązania mogą powodować obowiązek rozliczenia VAT zarówno przez udzielającego wsparcia, jak i przez otrzymującego.