Biuletyn VAT nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny podatnik

Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent

Świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów i nabywanie usług od zagranicznych kontrahentów jest obecnie niemal tak powszechne jak świadczenie i nabywanie ich w obrocie krajowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że obrót zagraniczny jest bardziej wymagający, jeśli chodzi o rozliczenie w podatku VAT. Rozliczenia te wymagają bowiem precyzji i bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych.