Biuletyn VAT nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [8 / 22] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Jakich obowiązków muszą dopełnić wspólnicy likwidowanej spółki cywilnej?

Wspólnicy dwuosobowej spółki cywilnej zdecydowali o jej rozwiązaniu. Sporządzą wymagany spis z natury. Czy to wszystko, co muszą zrobić? Nie! Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek informowania o zmianach danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, m.in. o rozwiązaniu spółki cywilnej. Dlatego należy wypełnić