Biuletyn VAT nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [25 / 25] >

VAT W BRANŻACH

Kiedy wykazać w deklaracji usługę budowlaną odebraną w miesiącu następnym po zgłoszeniu do odbioru

PROBLEM Wykonywaliśmy roboty budowlane dla innego przedsiębiorcy. Zgodnie z umową termin ich realizacji upływał 30 sierpnia 2017 r. i w tym dniu roboty zostały zgłoszone inwestorowi do odbioru, jednak odbioru nie dokonano w tym terminie. Ostatecznie roboty zostały odebrane 12 września 2017 r. W tym samym dniu wystawiliśmy fakturę,