Biuletyn VAT nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 25] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy można odliczać VAT z faktur wystawianych przez przedsiębiorców, którzy złożyli VAT-R, a nie zostali jeszcze zarejestrowani

Faktury wystawiane przez podatników, którzy złożyli VAT-R, ale nie zostali jeszcze zarejestrowani, gdyż trwa ich weryfikacja, dają podstawy do odliczenia VAT, gdy pozostałe warunki ustawowe są spełnione. Jednak zalecana jest wtedy ostrożność. Tak uznał Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z 27 września 2017 r., nr 15666, w sprawie faktur wystawianych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT. W piśmie tym czytamy: