Wydanie bieżące

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów firmowych

Spis treści dodatku: Poradnik przedsiębiorcy. Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich - wyjaśnienia MF - dodatek internetowy