Wydanie bieżące

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny podatnik

Spis treści dodatku: Rejestracja, deklaracje i ewidencje VAT - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń z komentarzem