Formularze

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

Obowiązki stanowiskowe pracownika zatrudnionego jako sprzedawca

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 917 ze zm.).