Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [7 / 29] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy zmienią się zasady rozliczania leasingu operacyjnego – najnowszy wyrok TSUE

Z polskiej ustawy o VAT wynika, że leasing operacyjny jest uznawany za świadczenie usług, a leasing finansowy – za dostawę towarów. Jednak wyrok TSUE z 4 października 2017 r. w sprawie C-164/16 spowodował, że pojawiło się w tym zakresie wiele wątpliwości. TSUE uznał w nim, że skoro umowy leasingu, gdzie wykup przedmiotu leasingu odbywa się przy zerowym lub niewielkim nakładzie finansowym leasingobiorcy, są umowami przenoszącymi własność, to spełniają warunki uznania transakcji za dostawę towarów w VAT. Wyrok ten może sprawić wiele problemów leasingodawcom, leasingobiorcom i organom podatkowym. Kwestionuje bowiem dotychczas ugruntowaną i czytelną dla wszystkich uczestników obrotu praktykę rozróżniania skutków podatkowych leasingu operacyjnego i finansowego.