Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [9 / 29] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy od 2018 r. można prowadzić ewidencję VAT w programie Excel

Wydany przez MF komunikat budził wątpliwość, czy w 2018 r. ewidencja VAT prowadzona w programie Excel będzie uznawana za prowadzoną w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych, czego wymagają przepisy ustawy o VAT. W odpowiedzi na pytanie naszej redakcji MF potwierdziło, że nadal można prowadzić ewidencję VAT w programie Excel.