Biuletyn VAT nr 1 / 2018 z 2018-01-20

dodaj do notatnika < [5 / 29] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Jak rozliczyć w VAT usługi wykonywane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

1 grudnia 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące wybranych kwestii rozliczania przez partnera prywatnego VAT, PIT i CIT od transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zdaniem MF dla celów rozliczeń VAT każda usługa wykonana w ramach umowy powinna być rozliczona odrębnie w terminie powstania obowiązku podatkowego. Nie rozliczamy usług wykonanych w ramach tej umowy jako jednego świadczenia.