Biuletyn VAT nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [23 / 31] >

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Czy należy wystawić fakturę korygującą w związku z zatrzymaniem przez nabywcę części wynagrodzenia

PROBLEM Jako sprzedawca wystawiliśmy fakturę dla niemieckiej firmy na kwotę 15 000 euro. Jednak ze względu na stwierdzone przez niemieckiego nabywcę defekty w wytworzonych wyrobach należność została zapłacona w kwocie 14 500 euro. Czy w tym przypadku trzeba wystawić fakturę korygującą? RADA Jeżeli fakt stwierdzenia przez