Biuletyn VAT nr 3 / 2018 z 2018-03-20

dodaj do notatnika < [30 / 34] >

VAT W BRANŻACH

Czy wykonując nieodpłatne działania promocyjne, instytucja kultury musi ustalać prewspółczynnik

W praktyce działalności instytucji kultury, np. teatru czy muzeum, nierzadko pojawiają się wątpliwości, czy w związku z organizacją nieodpłatnych imprez artystycznych wystąpi obowiązek ustalania prewspółczynnika. W części przypadków organy podatkowe czy sądy administracyjne są zdania, że taki obowiązek istnieje. Można jednak zetknąć się ze stanowiskiem, że skoro promocyjne aspekty działalności mają wpływ na zwiększenie liczby widzów czy zwiedzających, to są one wprost związane z działalnością gospodarczą. Dlatego przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT, bez konieczności uwzględnienia prewspółczynnika.