Biuletyn VAT nr 4 / 2018 z 2018-04-20

dodaj do notatnika < [20 / 30] >

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Kiedy można odliczyć VAT w przypadku opóźnienia w wykazaniu podatku należnego z tytułu WNT

Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi u podatników VAT jednocześnie kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest tutaj powiązane z momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Generalnie podatek należny i podatek naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są zatem wykazywane w tym samym okresie rozliczeniowym. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zostanie wykazany po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W takich przypadkach prawo do odliczenia podatku naliczonego jest wówczas realizowane w późniejszym