Biuletyn VAT nr 5 / 2018 z 2018-05-20

dodaj do notatnika < [21 / 27] >

VAT W BRANŻACH

Jak rozliczać usługi dożywiania świadczone przez powiat na zlecenie gminy

Gminy podpisują porozumienie z samorządowymi jednostkami powiatowymi (wykonawcy), na mocy którego zlecają im wykonanie usług dożywiania. Niestety, organy podatkowe twierdzą, że opisane świadczenie podlega opodatkowaniu, co wymaga udokumentowania fakturą. Jeśli z otrzymanej faktury za dożywianie dzieci wynika kwota podatku, gminie nie przysługuje prawo do jej odliczenia ze względu na to, że w zakresie realizacji tego zadania publicznego nie występuje ona w charakterze podatnika, a nabycie usługi nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. Z takim stanowiskiem trudno jednak się zgodzić.