Biuletyn VAT nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [7 / 24] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Czy zawsze istnieje obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej?

Podatnik wysłał do kontrahenta fakturę korygującą. Nie ma jednak potwierdzenia, że nabywca towarów ją otrzymał. Co zrobić w takim przypadku? Od zasady, zgodnie z którą możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania wynikające z korekty faktury tylko wtedy, gdy podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez