Biuletyn VAT nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [8 / 24] >

O TO PYTAJĄ KSIĘGOWI

Jakie obowiązki spoczywają na spadkobiercy zmarłego podatnika VAT?

Czy po śmierci podatnika zobowiązanego do składania deklaracji VAT-7 powinien to zrobić jego spadkodawca? Nie ma przepisów, które nakazywałyby takie działanie. Deklarację VAT może złożyć tylko podatnik albo jego pełnomocnik. Pełnomocnictwo natomiast z chwilą śmierci wygasa. Nikt inny nie ma do tego prawa. Dlatego uznać