Biuletyn VAT nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [21 / 22] >

VAT W BRANŻACH

Jaką stawkę zastosować do wynagrodzenia architekta w formie honorarium

Nie każdy projekt wykonany przez architekta może być opodatkowany stawką 8%. Dlatego podatnicy prowadzący pracownie projektowe zajmujące się wykonywaniem indywidualnych projektów architektonicznych niejednokrotnie mają wiele wątpliwości dotyczących tego, w jakiej wysokości naliczyć VAT. Ma w tym wypadku znaczenie jakiego rodzju jest to projekt oraz fakt, że twórca występuje tutaj jako osoba fizyczna faktycznie prowadząca działalność twórczą bądź jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną.