Biuletyn VAT nr 1 / 2015 z 2015-01-05

dodaj do notatnika < [12 / 27] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi dowozu dzieci do szkół świadczone na zlecenie gminy

Gmina zleca utworzonemu przez siebie zakładowi budżetowemu dowóz dzieci do publicznej szkoły podstawowej. Czy zakład budżetowy powinien naliczać VAT na wystawianych gminie fakturach? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?