Biuletyn VAT nr 3 / 2015 z 2015-03-05

dodaj do notatnika < [27 / 29] >

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE

Przemieszczenie towarów do innego kraju UE, gdy nie jest czasowe, a towary nie wrócą do Polski, powoduje, że podatnik ma obowiązek rozliczenia tej czynności w deklaracji VAT. Przepisy przewidują specjalne zasady rozliczeń dla takich transakcji. Mogą być uznane za WDT.