Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [4 / 25] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Kiedy usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę są objęte odwrotnym obciążeniem – wyjaśnienia MF

Pojęcie podwykonawcy należy, zdaniem MF, rozumieć potocznie. Każde zlecenie usług budowlanych kolejnym podatnikom przez wykonawcę głównego lub podwykonawców należy uznać za podwykonawstwo w stosunku do usługi głównej. Tak wynika z odpowiedzi MF na interpelację poselską nr 9331. Należy wyjaśnić, że ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, nie definiuje pojęcia podwykonawcy, lecz dla prawidłowego rozumienia terminu „podwykonawca” wystarczające jest posłużenie się powszechnym...