Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [10 / 25] >

AKTUALNOŚCI

Sprawy celne załatwiane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od 1 marca 2017 r.

Od 1 marca 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie posiada kompetencje do: 1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR; 2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących: a) wiążącej informacji taryfowej, b) wiążącej informacji o pochodzeniu towaru; 3) prowadzenia listy agentów