Biuletyn VAT nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [11 / 25] >

AKTUALNOŚCI

Kary za wyłudzenia VAT

Od 1 marca 2017 r. obowiązują przepisy Kodeksu karnego wprowadzające odpowiedzialność karną za wyłudzenia VAT. Ustawodawca przewidział kary za: ● podrabianie i przerabianie faktur w celu ich użycia jako autentycznych oraz ● wystawianie fałszywych faktur (poświadczających nieprawdę). W Kodeksie karnym przewidziane jest również zaostrzenie kar za ww. przestępstwa w przypadkach faktur dokumentujących wysokie kwoty (art. 277a) oraz możliwość złagodzenia kary wobec sprawców, którzy zawiadomią o przestępstwie i ujawnią wszystkie jego okoliczności (art. 277c i 277d). Zgodnie z nowelizacją za podrabianie...