Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [19 / 28] >

Transakcje zagraniczne

Czy z tytułu nabycia usługi celnej od zagranicznej agencji należy rozpoznać import usług

Problem Czy fakturę wystawioną przez niemiecką agencję celną za wykonane usługi związane z odprawą towarów należy rozliczyć jako import usług? Rada Tak, w przedstawionej sytuacji należy rozpoznać import usługi celnej opodatkowany VAT według stawki 23%. Szczegóły w uzasadnieniu. Uzasadnienie Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy o VAT podatnikami z tytułu...