Biuletyn VAT nr 5 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [18 / 28] >

Transakcje krajowe

Czy trzeba korygować odliczony VAT, gdy nie została zapłacona kwota netto

Problem W listopadzie 2016 r. odliczyłam VAT z faktury. Kwotę netto mam płaconą w ratach, a VAT zapłaciłam od razu. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek dokonania korekty VAT po 150 dniach? Rada Tak, jeśli od terminu płatności minie 150 dni, należy skorygować odliczony VAT, przypadający na niezapłaconą część. Termin 150 dni jest jednak liczony od terminu płatności każdej raty. Uzasadnienie Z art. 89b ustawy o VAT wynika, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub...