Biuletyn VAT nr 6 / 2017 z 2017-06-05

dodaj do notatnika < [13 / 22] >

Transakcje krajowe

Jak ustalić limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

Problem 15 maja 2016 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia drobnych usług stolarskich dla osób prywatnych . Ze względu na niskie obroty korzystam ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie rejestrującej. W lutym 2017 r. rozszerzyłem działalność o usługi remontowe. W jaki sposób powinienem wyliczyć limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy? Ile wynosił ten limit dla mnie w 2016 r.? Rada Limit zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób...