Biuletyn VAT nr 7 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [6 / 24] >

O to pytają księgowi

Jak kontrahent powinien prawidłowo potwierdzić treść noty korygującej?

Wysyłamy do kontrahenta notę korygującą, bo wykryliśmy drobne pomyłki w jego nazwie. Czy możemy ją wysłać e-mailem z informacją, że jeśli kontrahent jej nie odrzuci w ciągu siedmiu dni, to uznajemy notę za przyjętą? Tak. Nawet organy skarbowe przyznają, że przepisy nie regulują, w jaki sposób kontrahent powinien akceptować wysłane mu noty korygujące. Dlatego należy uznać, że może się to odbywać w dowolny sposób. Nie ma obowiązku, żeby zainteresowany podpisywał taką notę. Możemy więc uznać, że przesłanie noty korygującej e-mailem...