Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [10 / 29] >

Transakcje krajowe

Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą "in plus" za energię elektryczną

Problem Otrzymałam w sierpniu 2017 r. korektę „in plus” do wystawionej w grudniu 2016 r. faktury za energię elektryczną. Jako przyczynę korekty wskazano niewłaściwe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. VAT rozliczam kwartalnie. Czy tę korektę ujmuję na bieżąco do rejestru, czy powinnam skorygować deklarację za