Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [11 / 30] >

Transakcje krajowe

Jak rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą "in plus" za energię elektryczną

Problem Otrzymałam w sierpniu 2017 r. korektę "in plus" do wystawionej w grudniu 2016 r. faktury za energię elektryczną. Jako przyczynę korekty wskazano niewłaściwe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. VAT rozliczam kwartalnie. Czy tę korektę ujmuję na bieżąco do rejestru, czy powinnam skorygować deklarację za grudzień? Rada Korektę należy ująć na bieżąco, tj. w kwartale otrzymania faktury korygującej. Zatem w Pani przypadku będzie to III kwartał 2017 r. Nie należy się cofać do grudnia i korygować deklaracji za ten okres. Uzasadnienie Otrzymywane...