Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [6 / 30] >

O to pytają księgowi

Czy każdy z małżonków – współwłaścicieli gospodarstwa rolnego – może się zarejestrować jako podatnik VAT?

Małżonkowie są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Czy każdy z nich może się oddzielnie zarejestrować jako podatnik VAT czynny? Nie! W licznych interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe powszechny jest pogląd, że gospodarstwo rolne stanowiące współwłasność małżonków w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług powinno być traktowane jako jeden podatnik podatku od towarów i usług. Dlatego tylko jeden z małżonków współwłaścicieli powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne i to na niego będą wystawiane faktury zakupowe i on będzie wystawiał faktury sprzedażowe. Marian...