Biuletyn VAT nr 8 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [6 / 29] >

O to pytają księgowi

Czy każdy z małżonków – współwłaścicieli gospodarstwa rolnego – może się zarejestrować jako podatnik VAT?

Małżonkowie są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Czy każdy z nich może się oddzielnie zarejestrować jako podatnik VAT czynny? Nie! W licznych interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe powszechny jest pogląd, że gospodarstwo rolne stanowiące współwłasność małżonków w rozumieniu przepisów ustawy o