Biuletyn VAT nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [16 / 22] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Czy korzystanie z ulgi na złe długi jest ograniczone czasowo

Od kilku lat podatnicy mają możliwość korzystania z ulgi na złe długi. Jednak z przepisów wynika, że mogą z niej skorzystać, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Jest kwestią sporną, czy warunek ten jest zgodny z przepisami unijnymi. Część sądów uważa, że warunek ten nie obowiązuje, gdyż jest niezgodny z dyrektywą UE.