Biuletyn VAT nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [24 / 25] >

VAT W BRANŻACH

Kiedy korygujemy faktury VAT RR

Podczas zawierania transakcji gospodarczych może wystąpić konieczność wystawienia faktury korygującej. Również w obrocie z rolnikami ryczałtowymi może być niezbędne zmniejszenie lub zwiększenie zryczałtowanego zwrotu podatku. A ponieważ to nabywca, a nie sprzedawca, wystawia faktury VAT RR, może się zastanawiać, czy i w jaki sposób skorygować pierwotnie wystawioną fakturę VAT RR. Z przepisów nie wynika wprost, jakie są zasady korygowania faktur VAT RR, w związku z tym nabywcy produktów rolnych mają liczne wątpliwości.