Biuletyn VAT nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [11 / 25] >

TRANSAKCJE KRAJOWE

Jakie są konsekwencje nieterminowego złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K

Nieterminowe złożenie deklaracji VAT-7/VAT-7K lub niezłożenie jej w ogóle może się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami. Podatnik będzie wówczas narażony na nałożenie kary grzywny za popełnione wykroczenie skarbowe. W określonych przypadkach niezłożenie deklaracji w terminie może również skutkować zastosowaniem przez organ podatkowy sankcji w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.